Vysadili sme do teraz 3750 nových stromov

Náš drvič KOMATSU BR380JG-3 má mimoriadne nízke emisie a tým celkový nižší environmentálny dopad na prírodu. Motor Komatsu EU Stage V je produktívny, spoľahlivý a efektívny. Systém dodatočnej úpravy kombinuje filter pevných častíc (Komatsu Diesel Particulate Filter (KDPF)) a selektívnu katalytickú redukciu (Selective Catalytic Reduction (SCR)). SCR vstrekuje správne množstvo AdBlue® do systému v správnom dávkovaní na rozkladanie NOx na vodu (H2O) a netoxický plynný dusík (N2). Oproti motorom EU Stage IIIB sú emisie NOx redukované o 80 %. K tomu sa ešte pridáva skutočnosť, že do teraz sa vďaka nášmu drviču vo svete vysadilo celkovo 3750 nových stromov.

Potrebujete pomôcť so spracovaním odpadu?