Povolenia / Certifikáty

Naša spoločnosť disponuje všetkými potrebnými povoleniami pre nakladanie so stavebnými odpadmi a rovnako disponuje medzinárodnými certifikátmi ISO: 9001, ISO: 14001 a ISO: 45001 v oblasti zhodnocovania stavebných ostatných odpadov a demolačných a zemných prác.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Súhlas na zhodnocovanie odpadov R5

Certifikát ISO 9001 – Zhodnocovanie stavebných ostatných odpadov

Certifikát ISO 9001 – Demolačné a zemné práce

Certifikát ISO 14001 – Zhodnocovanie stavebných ostatných odpadov

Certifikát ISO 14001 – Demolačné a zemné práce

Certifikát ISO 45001 – Zhodnocovanie stavebných ostatných odpadov

Certifikát ISO 45001 – Demolačné a zemné práce

Potrebujete pomôcť so spracovaním odpadu?

Menu