Naše služby

Recyklácia stavebných odpadov a dreva

Zber triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu
Uskladnenie triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu
Triedenie netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu
Drvenie triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu
Spracovanie triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu

Demolačné a zemné práce

Búracie a demolačné práce špeciálnou technikou
Výkopové a zemné práce

Predaj recyklátov

Betón – frakcie 0 – 63 mm, 0 – 120 mm, 8 – 16 mm, 16 – 32 mm, 32 – 63 mm, 63 – 120 mm
Tehla – frakcie 0 – 63 mm, 0 – 4 mm, 0 – 22 mm,
22 – 63 mm
Asfalt – frakcie 0 – 63 mm, 0 – 8 mm, 8 – 32 mm,
32 – 63 mm
Zemina
Štiepka – čistá
Štiepka – miešaná (zelená)

Doprava

Zapožičiavanie kontajnerov 12 m3, 35 m3, ich dovoz a odvoz
Odvoz triedeného, netriedeného stavebného odpadu a drevného odpadu
Dovoz recyklátov

Potrebujete pomôcť so spracovaním odpadu?

Menu