Naše služby

Recyklácia stavebných odpadov

Zber triedeného, netriedeného stavebného odpadu
Triedenie stavebného odpadu
Drvenie stavebného odpadu
Spracovanie stavebného odpadu

Demolačné a zemné práce

Búracie a demolačné práce špeciálnou technikou
Búracie a demolačné práce objektov obsahujúcich azbest
Výkopové a zemné práce

Predaj recyklátov

Betón – frakcie 0 – 63 mm, 0 – 120 mm
Tehla – frakcie 0 – 63 mm
Asfalt – frakcie 0 – 32 mm, 32 – 63 mm
Zemina

Doprava

Zapožičiavanie kontajnerov 12 m3, 35 m3, ich dovoz a odvoz
Odvoz triedeného, netriedeného stavebného odpadu
Nákladný automobil MAN 8 x 6 s vyklápacou nadstavbou 15 m3
Dovoz recyklátov
Nakládka a vykládka s hydraulickou rukou

Potrebujete pomôcť so spracovaním odpadu?